17.09.2018 Pardubice, Týden pro duševní zdraví
20.09.2018 Praha,
Kaštan
09.11.2018 Hostišová, 20. Hostišovské folkoštování